Integracyjna terapia chorób nowotworowych

``Zwyciężanie zaczyna się od pierwszego kroku.
Jeżeli wierzysz w zwycięstwo, zwycięstwo uwierzy w Ciebie.``

Strategia Światowej Organizacji Zdrowia na lata 2014-2023 podkreśla integrację medycyny klasycznej z medycyną naturalną, czyli komplementarne ujęcie leczenia i indywidualne podejście do każdego pacjenta.
Moja Klinika po zdiagnozowaniu pacjenta, za jego zgodą, ustala indywidualny plan leczenia i strategię terapii . W razie potrzeby konsultujemy naszych pacjentów w Specjalistycznych Ośrodkach Terapeutycznych i Diagnostycznych w Niemczech oraz za granicą.

Pierwszy etap – diagnostyka:

 1. diagnostyka laboratoryjna np. TKTL1, Apo 10, poziomy markerów nowotworowych itd.
 2. techniki obrazowe  ukazują zmiany nowotworowe w organizmie (CT, PET-CT, MRT, Sonografia)
 3. diagnostyka ogniskowa – wykrycie przewlekłych lokalnych stanów zapalnych oraz zaburzeń przepływu energii w organizmie, zlokalizowanych najczęściej w zębach, zatokach przynosowych, migdałkach podniebiennych, w obrębie żuchwy oraz bliznach
 4. diagnostyka statusu immunologicznego
 5. diagnostyka stopnia zakwaszenia organizmu i zatrucia metalami ciężkimi
 6. diagnostyka zaburzeń regulacyjnych organizmu przy pomocy biorezonansu i dekoderdermografii
 7. diagnostyka obciążeń geopatycznych i elektrosmogiem
 8. diagnostyka molekularna określająca wrażliwości na chemioterapię i inne leki
 9. kinezjologia

Drugi etap – leczenie:

 1. Wlewy dożylne odkwaszające i odtruwające organizm
 2. Oczyszczanie jelit (kolonohydroterapia)
 3. Stymulacja i regulacja systemu immunologicznego:
  1. ekstrakty tkankowe m.in. nadnerczy, grasicy, śledziony i wątroby oraz inne preparaty podawane pozajelitowo (np. Immunomax …)
  2. dobór preparatów homeopatycznych mających na celu zaktywizowanie funkcji obronnych organizmu jak również przerwanie dróg sygnałów przenoszonych przez rakotwórcze geny
  3. autohemoterapia – leczenie własną krwią
  4. akupunktura
  5. kontrolowane podawanie preparatów z jemioły (np. Iscador, Helixor)
  6. hipertermia ogólna, podwyższająca temperaturę ciała i tym samym aktywująca mediatory immunologiczne
  7. ozonoterapia
 4. Terapie infuzyjne:
  1. witamina C (podawana w wysokim stężeniu już od 25g)
  2. amigdalina
  3. artemizyna
  4. kurkumina
  5. kwercytyna
  6. taurolidyna
  7. DMSO
  8. DCA
  9. germanium
  10. preparaty jemioly
 5. Hipertermia miejscowa oraz ogólnoustrojowa
 6. Terapia hormonalna i biologiczna (przeciwciała monoklonalne)
 7. Terapia wirusami onkolitycznymi (np. wirus Newcastle)
 8. Szczepionki na bazie komórek dendrytycznych
 9. Iniekcje dożylne z Gc-MAF
 10. Nisko dozowana chemioterapia z insuliną– IPT (insulin potentiation therapy)
 11. Biorezonans
 12. Wlewy dożylne na bazie różnych zestawów preparatów wzmacniających i regulujących metabolizm organizmu
 13. Chirurgia mikroinwazyjna
 14. Terapia ortomolekularna
 15. Diety w chorobach nowotworowych:
  1. dieta olejowo-proteinowa wg dr. Johanny Budwig
  2. zmodyfikowana dieta dr. Gersona z wlewami z kawy
  3. dieta dr. Johannesa Coya
 16. Psychoonkologia -aktywizowanie fizyczne i psychiczne organizmu
 17. Masaże lecznicze
 18. Fitoterapia
 19. Medycyna mitochondrialna
 20. Medycyna konstytucjonalna
 21. Terapia neuralna
 22. Terapia bólu