Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej w Gdyni.

W dniach 2-3 marca 2012 roku w Gdyni w ramach pierwszego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej odbyła się konferencja, na której z wykładem pt. “Ogólne informacje na temat hipertermii” wystąpił dr Janusz Vorreiter. W trakcie prezentacji podkreślił wyjątkową rolę tej metody leczenia w onkologii i przedstawił aktualne jej zastosowanie. Ponadto dr Vorreiter omówił mechanizm działania hipertermii leczniczej, a także przekazał bieżące informacje na temat jej współwystępowania z chemioterapią i radioterapią. Przedstawił również najnowsze rozwiązania technologiczne, wspierające działanie tej metody oraz wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania u pacjentów z chorobą onkologiczną.

Wykład dr. J. Vorreitera “Podstawy hipertermii”